w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: عبدالرحیم اخلاقی
استاد راهنما: هادی وکیلی
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
مکان دفاع: دانشگاه فردوسی

 چکیده:

 مروان بن حکم به‌عنوان یکی از حاکمان بنی‌امیه و همچنین پایه‌گذار حکومت مروانیان، از زمان خلافت عثمان بن عفان به شک جدی در امور حکومتی جامعه اسلامی وارد شد و توانست پس از معاویه ثانی در رأس نظام اسلامی قرار گیرد. با توجه به هم‌دوره بودن مروان بن حکم با چهار امام اول شیعیان و برخی تأثیراتی که این ارتباط بر نوع عملکرد ایشان داشته، پرداختن به نحوه این ارتباط از اهمیت بسیاری در تاریخ اسلام و تشیع برخوردار است که این نوشتار در پی روشن کردن آن می‌باشد؛ این نوشتار به روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها:امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)، بنی‌هاشم، بنی‌امیه، مروان بن حکم.

 فصول پایان‌نامه:

 این پژوهش در پنج فصل به ارائه مطالب خود پرداخته است:
فصل اول: «پیشینه بنی‌هاشم و بنی‌امیه»
* قبیله قریش
* شهرت قریش
* خاندان بنی‌هاشم
* بنی‌امیه
* زمینه بروز قدرت سیاسی بنی‌امیه بعد از رحلت پیامبر (ص)
فصل دوم: «روابط مروان و امام علی (ع)»
* زندگی‌نامه مروان بن حکم
* مروان در دوران حیات پیامبر (ص)
* مروان در دوران خلافت ابوبکر و عمر
* مروان در دوران خلافت عثمان
* روابط مروان و امام علی (ع) در زمان خلافت عثمان
* روابط مروان و امام علی (ع) در جریان بیعت گرفت امام (ع)
* مروان در زمان خلافت امام علی (ع)
فصل سوم: «روابط مروان و امام حسین (ع)»
* نقش مروان در دور کردن زیاد از همراهی امام حسین (ع)
* سب و لعن مروان به امام علی (ع) در دوره امام حسن (ع)
* نقش مروان در شهادت امام حسین (ع)
* رفتار مروان در ماجرای دفن امام حسن (ع)
فصل چهارم: «روابط مروان و امام حسین (ع)»
* منصوب شدن مروان به حکومت مدینه
* برخورد مروان با جلسات امام حسین (ع)
* رفتار امام حسین (ع) با مروان در خواستگاری معاویه از ام‌کلثوم برای یزید
* برخورد مروان و امام حسین (ع) در جریان ولایت‌عهدی یزید در عصر معاویه
* علت عزل مروان از حکومت مدینه
* روابط مروان و امام حسین (ع) در ارتباط با گرفتن بیعت برای یزید بعد از مرگ معاویه
فصل پنجم: «روابط مروان با امام سجاد (ع)»
* روابط مروان و امام سجاد (ع) در جریان قیام حره
* رفتار مروان و امام سجاد (ع) بعد از واقعه حره
* پناه دادن امام (ع) به خانواده مروان
* چگونگی به قدرت رسیدن مروان
نتیجه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید