w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: محمود توکلیان اکبری
استاد راهنما: محمدتقی فخلعی
استاد مشاور: حسین صابری
مقطع: دکتری
سال دفاع: 1391
مکان دفاع: دانشگاه فردوسی

 عنوان کامل پایان‌نامه:

 «بررسی ریشه‌های تکفیر در اندیشه‌ فقهی (مطالعه موردی در موضوعات نصب و رفض)»

چکیده:

یکی از مهم‌ترین مشکلات جهان اسلام در همه ادوار گذشته و به ویژه در عصر حاضر، مسئله تکفیر است. در چارچوب این موضوع، رساله دکتری حاضر، دو موضوع نصب و رفض را که دستاویزی برای دو گروه بزرگ جهان اسلام تبدیل شده تا یکدیگر را تکفیر کنند، بررسی می‌کند. بی‌تردید، ارائه ‌تحقیقی مستقل و جامع در این مقوله‌، بدون ملاحظات جانب‌دارانه مذهبی می‌تواند به تعدیل و اصلاح مواضع فکری و رفتارهای عینی کمک نماید. بررسی جامع مقوله تکفیر از جنبه‌های مفهوم شناسی، پیشینه و سیر تحول تاریخی آن و نیز بررسی جامع دو مقوله نصب و رفض و دستیابی به ریشه‌های فقهی تکفیر در این دو موضوع، هدف این رساله است. این رساله‌ مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و یک خاتمه می‌باشد. فصل اول به بررسی مفاهیم و اصطلاحات اختصاص دارد. فصل دوم به مسئله تکفیر پرداخته است. فصل سوم و چهارم به ترتیب، به بررسی مفهوم نصب و رفض و کفر ناصبی و رافضی اختصاص دارد. در فصل پنجم، علل بروز اندیشه و ذهنیت تکفیری در موضوعات دوگانه نصب و رفض بررسی گردیده و در خاتمه این رساله، نتیجه‌گیری و نیز راه‌حل‌ها در تعدیل اندیشه تکفیری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:

اسلام، تکفیر، انکار ضروری ناصبی، رافضی.

 

 توضیحات بیشتر:

مقالات مرتبط:

 1) اندیشه‌ی تکفیری در بستر تاریخ ریشه‌ها و راه‌های علاج آن، محمدتقی فخلعی، محمود توکلیان اکبری، تاریخ و فرهنگ، پاییز و زمستان 1392، شماره 91، (20 صفحه، از 9 تا 28)، (علمی _ پژوهشی)
2) تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی، محمود توکلیان اکبری، محمدتقی فخلعی، حسین صابری، تاریخ و فرهنگ، پاییز و زمستان 1391، شماره 89، (20 صفحه، از 9 تا 28)، (علمی _ پژوهشی)
3) مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه، محمدتقی فخلعی، حسین صابری، محمود توکلیان اکبری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1390، شماره 2، (20 صفحه، از 75 تا 94)، (علمی _ پژوهشی)

فصول پایان‌نامه:

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: «مفاهیم و اصطلاحات»
   * مبحث اول: اسلام
   * مبحث دوم: ایمان
   * مبحث سوم: کفر
   * مبحث چهارم: شرک
   * مبحث پنجم: تکفیر
   * مبحث ششم: ارتداد
   * مبحث هفتم: انکار ضروری
فصل دوم: «اندیشه‌های تکفیری در بستر تاریخ»
   * مبحث اول: ریشه‌های تاریخی اولیه
   * مبحث دوم: سیر تحول تاریخی تکفیر
   * مبحث سوم: گروه‌های تکفیری معاصر
فصل سوم: «بررسی مفهوم نصب و کفر ناصبی»
فصل چهارم: «بررسی مفهوم رفض و کفر رافضی»
فصل پنجم: «علل بروز اندیشه‌ی تکفیری در موضوعات دوگانه»
خاتمه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط