w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: منصوره السادات صادقی , محمدعلی مظاهری
منتشر شده در: روانشناسی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز 1384 , دوره 9 , شماره 3 (پیاپی 35) ویژه نامه روانشناسی و دین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه "اثر روزه داري بر سلامت روان دانشجويان" طراحي و اجرا گرديد. 162 نفر دانشجو (102 دختر و 60 پسر) به عنوان نمونه در دسترس، انتخاب و يک تا دو هفته قبل از ماه مبارک رمضان، "پرسشنامه سلامت روان (GHO)را به عنوان پيش آزمون و يک تا دو هفته پس از اتمام ماه رمضان، مجددا همان پرسشنامه را به عنوان پس آزمون تکميل نمودند. نمرات به دست آمده در پيش آزمون و پس آزمون کسر و نمره اي که ميزان و جهت تغييرات "سلامت روان" را در قبل و بعد از ماه رمضان نشان مي دهد به دست آمد .سپس اين نمرات توسط تجزيه و تحليل واريانس يکراهه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند که روزه ماه رمضان در تمامي خرده مولفه ها و نمره کل "سلامت روان" موثر بوده است. بدين صورت که اين تفاوت معنادار در زير مقياس هاي "نشانه هاي بدني "، " اضطراب و بيخوابي "، "نارسا کنش وري اجتماعي "، افسردگي و نهايتا نمره کلي "پرسشنامه سلامت روان" براي گروههايي که در "ماه رمضان تمام روزه هاي خود را گرفته اند" و يا "به طور تفنني تعداد محدودي از روزها را روزه گرفته اند"، حاکي از بهبود وضعيت سلامت عمومي در بعد از ماه رمضان و براي گروههايي که "به دليل عذر شرعي يا پزشکي روزه نگرفته اند" و يا "اصلا روزه نگرفته اند" حاکي از کاهش سطح سلامت روان پس از ماه رمضان مي باشد.

 

دانلود مقاله اثر روزه داری بر سلامت روان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط