w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: رمضان محمدی، محمدعلی توحیدی نیا
منتشر شده در: تاریخ اسلام
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز1396/ شماره 3

چکیده

عصر امام هادی(ع)، از دوره‌های مهمّ گسترش و تثبیت تشیع است. مقاله حاضر، با بهره­گیری از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در منابع تاریخی، روایی و کلامی، کوشیده است به کشف و وصف چگونگی وضعیت شیعیان در آن دوره بپردازد. یافته­های پژوهش نشان­دهنده آن است که از یک سو، امام با وجود تنگناهای سیاسی که با آن مواجهه بود، توانست مرزهای اندیشه­ای تشیع را برای شیعیانی که پس از شهادت امام جواد(ع)‌ همگی به امامت امام هادی(ع)‌ اتفاق نظر داشتند، حفظ نماید و از سوی دیگر، شیعیان نیز دست به تولید آثار فراوانی برای ترسیم اندیشه­های شیعی زدند که به عنوان میراث شیعی همچنان باقی است. شیعیان در برخورد با مواضع محدودکننده خلفای عباسی نیز گاه به صورت ابتکاری و گاه به اشاره امام(ع)، راهبردها و سیاست‌هایی متناسب اتخاذ کردند.

کلیدواژه‌ها: امام هادی(ع)‌، تاریخ شیعیان، سازمان وکالت، خلافت عباسی، فرق اسلامی.

 

pdf دانلود مقاله بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع) (721 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید