w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: نهله غروی نائینی
منتشر شده در: مطالعات راهبردی زنان
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: زمستان 1387/ شماره42

چکیده

بسیاری از دانشمندان اهل تسنن درباره حضرت فاطمه زهرا (س) قلم زده و گزارش هایی در احوال و زندگانی آن حضرت ارائه کرده اند و سخنانی از رسول خدا (ص) را درباره آن حضرت ثبت نموده اند. از بررسی روایات به دست آمد که هیچ گونه ذم یا خرده گیری درباره حضرت زهرا (س) یافت نمی شود و همه به آن حضرت احترام گذاشته اند و مد حهایی درباره آن حضرت ثبت کرده اند و نتوانسته اند بر وجود مبارکش خدشه یا ایرادی وارد کنند. حتی برخی از نویسندگان وقایع تلخ پس از رحلت پیامبر (ع) را گزارش کرده اند و نتوانسته اند نسبت به اهانت های وارد بر آن حضرت و بی وفایی امت اسلام و کوتاهی در حق اهل بیت پیامبر (ع)، بی تفاوت باشند. این مقاله به سبب محوریت وجود مبارک آن حضرت، احوال و جایگاه ایشان را در منابع اهل تسنن بررسی و عرضه نموده است.
کلیدواژه: حضرت فاطمه زهرا، اهل تسنن، منابع حدیثی، سیره معصومین
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید