w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب
منتشر شده در: انتظار موعود
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: زمستان1395/ شماره 55

چکیده

چیستی و تنوع ترفندهای مدعیان مهدویت، از جمله پرسمان های فربه و اندیشه خیز در عرصه مطالعاتی مهدویت است . با وجود رویکرد فراگیر به پدیده مدعیان، کاوش‌ها در زمینه ترفند شناسی مهدویت اندک و این مقوله با رویکرد روان‌شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این جستار با اذعان به اهمیت موضوع و با رسالت بررسی ترفند های مدعیان مهدویت در ایران معاصر و با روش توصیفی – تحلیلی به فرجام رسیده است.
برخی از مستندات، نظیر فایل های صوتی و تصویری، پروند‌ه‌های قضایی مورد اهتمام نگارنده بوده است. مغز شویی، مظلوم نمایی، و ایجاد شخصیت کاذب، از جمله مهم‌ترین یافته های این پژوهه در ترفند شناسی روان شناختی مدعیان است .

کلیدواژه‌ها: مهدویت، مدعیان دروغین، ترفندشناسی، ایران معاصر، روان‌شناسی، جذب، پایایی.

 

 

pdf دانلود مقاله ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر (468 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید