w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث

عنوان موسوعه

 

الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهرا (س)

 

موضوع موسوعه و زبان آن

 

در باره حضرت فاطمه زهرا (ع) و زبان آن عربی است

 

معرفی نویسنده

 

اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی

 

معرفی اجمالی اثر

 

اثری است که نویسنده در آن اهتمام به جمع‌آوری تمام اسناد و نوشته‌هایی کرده که پیرامون حضرت صدیقه طاهره (س) تا به امروز در دسترس بوده. این دایره المعارف تمامی ابعاد زندگی و شخصیت حضرت فاطمه (س) را در طول حیات آن بانوی گرامی و پس‌ازآن در بردارد.
مؤلف اثر را به‌تنهایی و در ظرف مدت بیست سال به نگارش درآورده است و برای آماده‌سازی این کتاب از بیش از سی هزار منبع استفاده‌شده و روش تألیف آن بر اساس موضوعات مربوط به حضرت زهرا (س) که طبق یک تقسیم‌بندی جامع به سه بخش اساسی و در پنج بخش کلی تقسیم گردیده است:
1. حضرت زهرا (س) قبل از این عالم
2. حضرت زهرا (س) در این عالم
3. حضرت زهرا (س) بعدازاین عالم
بخش اول پس از بیان مقدمه و چگونگی تدوین موضوع به خلقت نورانی حضرت زهرا (س) قبل از خلقت حضرت آدم و برکات حضرت در خلقت عالم پرداخته است.
بخش دوم شامل کلیه مراحل حیات حضرت زهرا (س) در این عالم می‌باشد که به‌طور همه‌جانبه و مفصل موردبررسی قرارگرفته. این بخش که چندین مجلد کتاب را به خود اختصاص داده است به ده بخش اساسی تقسیم گردیده و از مجلد دوم آن به موضوعاتی چون ولادت تا ازدواج، چگونگی ازدواج، ولادت فرزندانش، زندگی آن حضرت پس از پدر بزرگوارش و اصحاب ایشان، شهادت، زندگی شخصی، صفات و خصوصیات اخلاقی ایشان، دوستان و دشمنان آن حضرت می‌باشد.
بخش سوم موسوعه درباره برخی موضوعاتی است که درباره حضرت زهرا (س) در معارف دینی بیان‌شده ازجمله اشعار، روایات، معجزات، زیارت‌ها و دعاهایی که نقل‌شده است.
بخش چهارم درباره کتابشناسی حضرت فاطمه (س) است که به‌طور تفصیلی به معرفی اولین کتاب‌ها که درباره آن حضرت تدوین‌شده و همچنین تمامی کتبی که به زندگانی حضرت پرداخته‌اند می‌پردازد.
بخش پنجم کتاب که درباره عظمت حضرت زهرا س در روز قیامت است که شامل ورود باجلالت ایشان به محشر و شفاعت وسیع حضرت از گنه‌کاران و ملاقات آن حضرت با رسول خدا و امام حسین می‌باشد.
آخرین مجلد کتاب توسط نویسنده به فهارس موسوعه اختصاص یافته است و در آن فهرست آیات، اعلام، اماکن، وقایع و ایام، مصادر و تمام موضوعات مجموعه بیان‌شده است. مقدمه کتاب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در پنج بخش تنظیم‌شده است. این کتاب شامل کلیه متون، اسناد و منابع درباره حضرت زهرا س می‌باشد.
ترتیب مطالب تألیف
در هر موضوع ابتدا متون حدیثی و تاریخی و تحلیل‌های علمی به‌طور کامل آمده و سپس به منابع آن پرداخته‌شده و در ادامه اسناد احادیث نیز فراهم آمده است.

 

بررسی مجلدات

 

جلد یکم

 

مجموعاً با فهرست 334 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

القسم الأول: فاطمه الزهرا (س) قبل هذا العالم

 

المطاف الأول: بدایه خلقها؛

المطاف الثانی: خلقها قبل آدم؛

المطاف الثالث: خلق نورها؛

 

جلد دوم

 

مجموعاً با فهرست313 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

الفصل الأول: انعقاد نطفتها؛
الفصل الثانی: تاریخ ولادتها؛
الفصل الثالث: کیفیه ولادتها؛
الفصل الرابع: اقامتها به مکه؛
الفصل الخامس: هجرتها الی المدینه؛
الفصل السادس: اقامتها بالمدینه؛

 

جلد سوم

 

مجموعاً با فهرست 412 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الثانی: زواجها

 

الفصل الأول: کفویتها لعلی (ع)؛
الفصل الثانی: زواجها بأمر الله؛
الفصل الثالث: خطبتها؛

 

جلد چهارم

 

مجموعاً با فهرست 539 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطالف الثانی: زواجها

 

الفصل الرابع: تاریخ زواجها؛
الفصل الخامس: کیفیه زواجها؛
الفصل السادس: صداقها؛
الفصل السابع: عقدها؛
الفصل الثامن: جهازها؛
الفصل التاسع: عرسها و زواجها؛
الفصل العاشر: ولیمه عرسها؛
الفصل الحادی عشر: نثار عرسها؛

 

جلد پنجم

 

مجموعاً با فهرست 426 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الثالث: ولاده أولادها

 

الفصل الأول: ولاده عامه اولادها؛
الفصل الثانی: ولاده ابنها السبط الأکبر الحسن الزکی (ع)؛
الفصل الثالث: ولاده ابنها الشهید أبی عبدالله الحسین (ع)؛
الفصل الرابع: ولادت ابنتها زینب الکبری (س)؛
الفصل الخامس: ولادت ابنتها أم کلثوم (س)؛
الفصل السادس: ولاده ابنتها رقیه (س)؛
الفصل السابع: ولاده ابنها المحسن السقط الشهید (ع)؛

 

جلد ششم

 

مجموعاً با فهرست538 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الرابع: أولادها

 

الفصل الأول: أحوال ولدیها الحسن و الحسین (ع) مما یربط بها؛
الفصل الثانی: نبذه من حال ابنها الإمام الحسن (ع) مما ترتبط بها؛
الفصل الثالث: نبذه من حال ابنها الشهید الإمام الحسین (ع) مما ترتبط بها؛

 

جلد هفتم

 

مجموعاً با فهرست 355 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف الرابع: أولادها

 

الفصل الرابع: عزاء ولدها الحسین (ع) فیما ترتبط بها؛
الفصل الخامس: زیاره الحسین (ع) فیما ترتبط بها؛
الفصل السادس: المعصومون من اولادها (ع)؛
الفصل السابع: غیر المعصومین من اولادها؛
الفصل الثامن: أکذوبه تزویج ابنتها ام‌کلثوم من عمر؛

 

جلد هشتم

 

مجموعاً با فهرست 402 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الخامس: مع ابیها و الأصحاب

 

الفصل الأول: أحوالها مع النبی الأعظم (ص)؛

 

جلد نهم

 

مجموعاً با فهرست 371 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف الخامس: مع ابیها و الأصحاب

 

الفصل الثانی: مع امیرالمومنین (ع)؛
الفصل الثالث: مع الأصحاب؛
الفصل الرابع: مع ازواج النبی (ص)؛
الفصل الخامس: مع الملائکه؛

 

جلد دهم

 

مجموعاً 388 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف السادس: بعد وفاه ابیها الی شهادتها

 

الفصل الاول: مده مکثها بعد ابیها؛
الفصل الثانی: قصه الباب؛

 

جلد یازدهم

 

مجموعاً با فهرست 324 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف السادس: بعد وفاه ابیها الی شهادتها

 

الفصل الثالث: ضربها و ایذاؤها؛
الفصل الرابع: دفاعها عن علی؛
الفصل الخامس: شهاده ابنها المحسن (ع)؛

 

جلد دوازدهم

 

مجموعاً با فهرست 573 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف السادس: بعد وفاه ابیها الی شهادتها

 

الفصل السادس: ما هی فدک؟؛
الفصل السابع: اعطاء فدک لفاطمه (س)؛
الفصل الثامن: غصب فدک عن فاطمه (س)؛
الفصل التاسع: تطورات فدک بعد غصبها؛

 

جلد سیزدهم

 

مجموعاً با فهرست 421 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف السادس: بعد وفاه ابیها الی شهادتها

 

الفصل العاشر: ارثها من ابیها و غصب حقها؛
الفصل الحادی عشر: خطبتها فی المسجد؛

 

جلد چهاردهم

 

مجموعاً با فهرست 379 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف السابع: فیما جری علیها بعد وفاه ابیها الی الشهاده

 

الفصل الأول: مرضها؛
الفصل الثانی: مصائبها؛
الفصل الثالث: مظلومیتها؛
الفصل الرابع: بیت أحزانها؛
الفصل الخامس: عیاده الرجلان لها؛
الفصل السادس: وصایاها؛
الفصل السابع: مده عمرها؛
الفصل الثامن: أول من لحق برسول الله (ص)؛

 

جلد پانزدهم

 

مجموعاً با فهرست 339 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف السابع: فیما جری علیها بعد وفاه ابیها الی الشهاده

 

الفصل التاسع: سبب شهادتها؛
الفصل العاشر: تاریخ شهادتها؛
الفصل الحادی عشر: کیفیه شهادتها؛
الفصل الثانی عشر: تجهیزها؛
الفصل الثالث عشر: دفنها؛

 

جلد شانزدهم

 

مجموعاً با فهرست 294 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الثامن: فیما جری بعد وفاتها

 

الفصل الأول: قبرها؛
الفصل الثانی: رثائها؛
الفصل الثالث: أمیرالمومنین (ع) بعد شهادتها؛
الفصل الرابع: أولادها بعد شهادتها؛
الفصل الخامس: عامه الناس بعد شهادتها؛

 

جلد هفدهم

 

مجموعاً با فهرست 530 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف التاسع: حیاتها الشخصیه

 

الفصل الأول: بیتها الشریف؛
الفصل الثانی: عملها فی البیت؛
الفصل الثالث: أثاث بیتها؛
الفصل الرابع: مطعمها؛
الفصل الخامس: ملبسها (ثیابها)؛
الفصل السادس: خوادمها و جواریها؛
الفصل السابع: خاتمها

 

جلد هجدهم

 

مجموعاً با فهرست 523 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف العاشر: مختصاتها

 

الفصل الأول: أنها مدار اهل البیت (ع)؛
الفصل الثانی: نسل رسول الله (ص) منها؛
الفصل الثالث: الأئمه (ع) من نسلها؛
الفصل الرابع: المهدی من ولدها؛
الفصل الخامس: أسماؤها و ألقابها و کناها؛
الفصل السادس: عله التسمیه بأسمائها؛
الفصل السابع: أنها بضعه رسول الله (ص)؛

 

جلد نوزدهم

 

مجموعاً با فهرست 572 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف العاشر: مختصاتها

 

الفصل الأول: أنها سیده النساء؛
الفصل الثانی: السلام من قبل الله تعالی علیها؛
الفصل الثالث: تحف الله و هدایاها لها؛
الفصل الرابع: الحورا الإنسیه؛
الفصل الخامس: مصحفها؛
الفصل السادس: لوحها؛
الفصل السابع: معرفتها؛
الفصل الثامن: من اصحاب الکسا؛
الفصل التاسع: من اصحاب المباهله؛

 

جلد بیستم

 

مجموعاً با فهرست 553 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الحادی عشر: محبوها و اعداؤها

 

الفصل الأول: حبها؛
الفصل الثانی: أعداؤها؛
الفصل الثالث: لعن اعدائها؛
الفصل الرابع: جزاء أعدائها؛
الفصل الخامس: إیذاؤها؛

 

المطاف الثانی عشر: أوصافها

 

الفصل الأول: ایمانها؛
الفصل الثانی: برکاتها؛
الفصل الثالث: بکاؤها؛
الفصل الرابع: جودها؛
الفصل الخامس: حیاؤها؛
الفصل السادس: حجابها؛
الفصل السابع: خصائصها؛
الفصل الثامن: رائحتها؛
الفصل التاسع: زهدها؛

 

جلد بیست و یکم

 

مجموعاً با فهرست 617 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف الثانی عشر: أوصافها

 

الفصل العاشر: شمائلها؛
الفصل الحادی عشر: صبرها؛
الفصل الثانی عشر: صدقها؛
الفصل الثالث عشر: طهارتها؛
الفصل الرابع عشر: عبادتها؛
الفصل الخامس عشر: عصمتها؛
الفصل السادس عشر: علمها؛
الفصل السابع عشر: غضبها و رضاها؛
الفصل الثامن عشر: فضلها؛
الفصل التاسع عشر: نورها؛

 

المطاف الثالث عشر: فیما یتعلق بها

 

الفصل الأول: أمها؛
الفصل الثانی: ذریتها؛
الفصل الثالث: أوقافها و صدقاتها؛
الفصل الرابع: مناماتها؛
الفصل الخامس: أشعارها؛
الفصل السادس: الأشعار فیها؛
الفصل السابع: معجزاتها؛

 

جلد بیست و دوم

 

مجموعاً با فهرست 613 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

ادامه المطاف الثالث عشر: فیما یتعلق بها

 

الفصل الثامن: الآیات فیها؛

الفصل التاسع: تسبیحها؛

الفصل العاشر: أدعیتها؛
الفصل الحادی عشر: زیاراتها؛
الفصل الثانی عشر: الصلاه علیها؛
الفصل الثالث عشر: صلواتها؛
الفصل الرابع عشر: من رآها فی المنام؛
الفصل الخامس عشر: من روی عنها؛
الفصل الساس عشر: مسندها؛

 

جلد بیست و سوم

 

مجموعاً با فهرست 294 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

المطاف الرابع عشر: الکتب المؤلفه عن الزهراء (س)

 

الفصل الأول: تاریخ التألیف عن الزهراء (س)؛
الفصل الثانی: إحصائیات عن الکتب المؤلفه حول الزهراء (س)؛
الفصل الثالث: کیفیه إعداد هذا الفهرس؛
الفصل الربع: أسماء الکتب المؤلفه عن الزهراء (س)؛

 

جلد بیست و چهارم

 

مجموعاً با فهرست 301 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

القسم الثالث: فاطمه الزهراء (س) بعد هذا العالم

 

المطاف الأول: جلالتها فی المحشر

 

المطاف الثانی: ملاقاتها مع رسول الله (ص) فی المحشر

 

المطاف الثالث: ملاقاتها مع الحسین (ع) فی المحشر

 

المطاف الرابع: شفاعتها فی المحشر

 

المطاف الخامس: فاطمه و الجنه

 

جلد بیست و پنجم

 

مجموعاً 512 صفحه

 

شامل مباحث زیر:

 

الفهارس العامه للمجلدات الأربعه و العشرین

 

فهرس الآیات، فهرس الأعلام، فهرس الأمکنه، فهرس الوقایع و الأیام، فهرس المصادر، فهرس الموضوعات

 

مقالات مرتبط با اثر یا نویسنده

 

ترجمه جلد دوازدهم (فصل سوم) موسوعه الکبري عن فاطمه الزهراء (س)، تهراني، فرزانه، پایان نامه، ترجمه غصب فدکن، شماره ثبت:‎156633

 

مشخصات نشر

 

قم، انتشارات دلیل ما، چاپ دوم 1429 ه.ق،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید