w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث

مجموعه‌ی مقالات سایت دانشنامه اهل‌بیت (ع) به معرفی مقاله‌های مرتبط با مداخل دانشنامه اهل‌بیت (ع) می‌پردازد. این بخش از سایت به‌مانند قسمت پایان‌نامه‌ها، به سه کلان موضوع «تاریخی»، «کلامی _ سیاسی _ اجتماعی» و «فقهی _ اخلاقی» تقسیم شده است. همان‌گونه که دانشنامه نیز به سه بخش یاد شده تقسیم شده و هر کدام از این بخش‌ها مشغول تهیه مداخل مختص خود با همکاری نویسندگان می‌باشند. یکی از زیرمجموعه‌های قسمت تاریخیِ مقالات، بخش «اهل‌بیت (ع)» بوده، که به چهارده معصوم (ع) و اهل‌بیت (ع) (به شکل عام) تقسیم شده است. در این مقال بر آنیم تا بخش مقالات عنوان «حضرت زهرا (س)» از این مجموعه را معرفی کنیم.

 

به‌طور‌کلی معرفی هر مقاله در سایت دانشنامه اهل‌بیت (ع) همراه بر درج نام نویسنده، نام مجله، سال و شماره انتشار آن و همچنین درج رتبه علمی مقاله است. چنان که اگر مقاله چکیده و کلیدواژه‌ای داشته باشد، در ادامه ذکر شده و علاوه بر این، امکان دریافت اصل مقاله نیز وجود دارد. همچنین آدرس اینترنتی مقاله که اثر به صورت متنی یا فایل pdf در آن وجود دارد، در معرفی مقالات لحاظ گردیده است. شایان ذکر است که تلاش بر این بوده تا مقالات به سایت خود مجلات ارجاع شود و در صورت عدم امکان به سایت‌هایی اشاره شود که ملاحظه تمام متن امکان پذیر باشد.

 

بنابراین در بخش «حضرت زهرا (س)» تعداد 27 مقاله قرار گرفته، که به 5 زیرمجموعه تقسیم شده است که عبارتند از: «حضرت زهرا (س) از نگاه دیگران»، «حضرت زهرا (س) و قرآن»، «سیره حضرت زهرا (س)»، «فدک» و «متفرقه». چنان‌که بخش «سیره حضرت زهرا (س)» به سه قسمت «سیره اخلاقی و اجتماعی»، «سیره سیاسی» و «سیره عبادی» تقسیم شده است. از مجموع مقالات، 7 مقاله حائز رتبه علمی – پژوهشی بوده و 8 مقاله دارای رتبه علمی – ترویجی هستند. شایان ذکر است که در اینجا به تعدادی از مقالات ارزشمند این بخش اشاره می‌شود:

 

1. عنوان مقاله: «بررسی تطبیقی روش های تربیتی حضرت زهرا (س) در فرزند پروری با روش های تربیتی عصر مدرن»

نویسنده: «مجید زارعی، راحله کاردوانی»

نام مجله: معرفت

سال و شماره انتشار: سال بیست و دوم، آذر 1392، شماره 192

 

چکيده

 

روش تربيتى به معناى فنون و شیوه‌هایی است كه اهداف تربيت را به ثمر می‌رساند. روش‌های تربيتى فرزند پروری، فنونى در جهت پرورش و استحکام‌بخشی شخصيت كودك هست و در هر رويكرد، به‌واسطه اصول و مبانى متفاوت، اهداف، مراحل و فنون خاص خود را دارد. بر اين اساس، روش‌های تربيتى عصر مدرن در موضوع فرزند پروری، كه عمدتاً توسط نظریه‌پردازان غربى در قرون نوزدهم و بيستم درزمینهٔ روان‌شناسی تربيتى و روان‌شناسی رشد مطرح شدند، با روش‌های تربيتى حضرت زهرا (س) كه مبتنى بر اصول و مبانى دين اسلام و با اهداف مورد تأييد اين شريعت می‌باشد، علی‌رغم وجود نقاط مشترك، تفاوت‌های اساسى دارد. هدف از اين پژوهش، بررسى تطبيقى و استخراج تفاوت‌های بنيادين روش‌های تربيتى حضرت زهرا (س) در فرزند پروری با روش‌های تربيتى عصر مدرن می‌باشد كه به روش اسنادى، با شيوه تحليلى ـ توصيفى انجام‌شده است. اين دو گروه از شیوه‌های تربيتى، در اهداف، محورها و روش‌های تربيتى، تفاوت‌های بنيادينى دارند كه به‌تفصیل در مقاله بیان‌شده است.

 

کلیدواژه‌ها

 

روش تربيتى، فرزند پروری، حضرت زهرا (س)، روان‌شناسی

 

دریافت مقاله 

 

برای بارگزاری متن کامل مقاله، اینجا را کلیک کنید

 

*****

 

2. عنوان مقاله: «جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع اهل تسنن»

نویسنده: «نهله غروی نائینی»

نام مجله: مطالعات راهبری زنان

سال و شماره انتشار: زمستان 1387، شماره 42

 

چکيده

 

بسیاری از دانشمندان اهل تسنن درباره حضرت فاطمه زهرا (س) قم زده و گزارش‌هایی در احوال و زندگانی آن حضرت ارائه کرده‌اند و سخنانی از رسول خدا (ص)‌ را درباره آن حضرت ثبت نموده‌اند. از بررسی روایات به دست آمد که هیچ‌گونه ذم‌ یا خرده‌گیری درباره حضرت زهرا (ع) یافت نمی‌شود و همه به آن حضرت احترام‌ گذاشته‌اند و مدح‌هایی درباره آن حضرت ثبت کرده‌اند و نتوانسته‌اند بر وجود مبارکش‌ خدشه یا ایرادی وارد کنند. حتی برخی از نویسندگان وقایع تلخ پس از رحلت‌ پیامبر (ص) را گزارش کرده‌اند و نتوانسته‌اند نسبت به اهانت‌های وارد بر آن حضرت‌ و بی‌وفایی امت اسلام و کوتاهی در حق اهل‌بیت پیامبر (ص)، بی‌تفاوت باشند. این‌ مقاله به سبب محوریت وجود مبارک آن حضرت، احوال و جایگاه ایشان را در منابع‌ اهل تسنن بررسی و عرضه نموده است.

 

کلیدواژه‌ها

 

حضرت فاطمه زهرا، اهل تسنن، منابع حدیثی، سیره معصومین‌

 

دریافت مقاله

 

برای بارگزاری متن کامل مقاله، اینجا را کلیک کنید

 

 *****

 

3. عنوان مقاله: «فاطمه در قرآن»

نویسنده: «جین دمن مک اولیف، مترجم: محمدجواد اسکندرلو، ناقد: محمدعلی رضایی اصفهانی»

نام مجله: قرآن‌پژوهی خاورشناسان

سال و شماره انتشار: بهار و تابستان 1387، شماره 4

 

چکيده

 

این مقاله شامل دو بخش است: نخست: ترجمه مقاله «فاطمه» (Fatima) خانم «جین دمن مک اولیف» در دائره المعارف قرآن لیدن که شامل گزارشی کوتاه از زندگی فاطمه (س) و جایگاه ایشان. سپس سه آیه تطهیر (احزاب / 33)، مباهله (آل‌عمران / 61) و آیه مربوط به مریم (س) (آل‌عمران / 42) است که با ذکر روایات تفسیری مربوط نتیجه می‌گیرد که دو آیه نخست به فاطمه (س) و آیه سوم به جایگاه مریم (س) و فاطمه (س) و مقایسه آن دو مربوط است. وی در مورد آیه تطهیر روایتی از عکرمه نقل می‌کند که آن آیه تطهیر را در ارتباط با زنان پیامبر (س) تفسیر کرده است. دوم: بررسی و نقد مقاله نخست کتاب‌های مربوط به فاطمه (س) و آیات ذکر می‌شود. سپس 135 آیه که ذیل آن‌ها در مورد فاطمه روایت نقل‌شده است بیان می‌گردد، آنگاه روایات یادشده به چند دسته «تفسیری»، «تطبیقی»، «تأویلی» و «باطنی»، «شأن نزول‌ها» و «فضایل» تقسیم می‌شود. در پایان برخی از مهم‌ترین آن روایات ازنظر مفسران و محدثان شیعه و اهل سنت موردبررسی قرار می‌گیرد؛ ازجمله: سوره کوثر و آیات نذر در سوره انسان.

 

کلیدواژه‌ها

 

قرآن، تفسیر، فاطمه، تطهیر، مباهله، کوثر، جین دمن مک اولیف، مستشرقان

 

دریافت مقاله

 

برای بارگزاری متن کامل مقاله، اینجا را کلیک کنید

 

*****

 

4. عنوان مقاله: «فرا نقش هدایتگری و سیره اجتماعی فاطمه (س) درآمدی روش‌شناختی»

نویسنده: «محسن الویری»

نام مجله: شیعه شناسی

سال و شماره انتشار: زمستان 1388، شماره 28

 

چکيده

 

سیره اجتماعی فاطمه (ع) را بر اساس تعامل بین شبکه ارتباطات اجتماعی آن حضرت و مؤلفه‌های مؤثر بر منزلت ایشان، می‌توان به دست آورد. منزلت ایشان از سه خاستگاه متأثر بود: نخست برخورداری از سرشتی پاک، دیگری وابستگی به خانواده‌ای پاک و برگزیده و سوم شهروندی جامعه اسلامی. شبکه ارتباطات اجتماعی فاطمه (ع) را نیز خانواده، خویشاوندان، خواص صحابه پیامبر (ص) و صاحب نفوذان مدینه، زنان مدینه، مراجعه‌کنندگان برای تقاضاهای مالی یا علمی و سرانجام توده مردم تشکیل می‌داد. هدایتگری به‌مثابه یک فرانقش همه نقش‌ها و ابعاد سیره اجتماعی فاطمه (ع) را زیرمجموعه خود قرار می‌دهد. در این مقاله، بخشی از یافته‌های مربوط به سیره اجتماعی فاطمه (ع) با محوریت ارائه الگوی زیستی همسان با توده مردم و معطوف به فرانقش هدایتگری به‌عنوان درآمدی بر شناخت سیره اجتماعی آن بانوی بزرگوار، موردبررسی قرارگرفته است.

 

کلیدواژه‌ها

 

حضرت زهرا (س)، سیره اجتماعی، الگوی زیست، هدایتگری، نقش اجتماعی، منزلت اجتماعی

 

دریافت مقاله

 

برای بارگزاری متن کامل مقاله، اینجا را کلیک کنید

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید