w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: حمید دیناروندی
استاد راهنما: یوسف محفوظی
استاد مشاور: علی مطوری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1388
مکان دفاع: دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده:

 ما مسلمانان معتقدیم که خداوند عزوجل مخلوقات را بیافرید و بشر این موجودی خاکی را به‌عنوان جزئی از این خلقت جامه‌ی اشرف مخلوقات بر تن پوشانید و برای هدایت او پیامبران را مبعوث نمود و برای سعادت و خوشبختی‌اش قوانینی تحت عنوان کتاب‌های آسمانی در اختیار پیامبران قرار داد. قوانین کتاب‌های آسمانی شامل اعتقادات، اخلاقیات و عبادات است که امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه از فرایض الهی است که سعادت انسان‌ها در برپاداشتن آن دو است. ما معتقدیم که تورات و انجیل از طرف خداوند عزوجل بر حضرت موسی و حضرت عیسی (ع) نازل شده‌اند ولی متأسفانه پس از رحلت و عروج این دو نبی بزرگوار این کتاب‌ها دستخوش تحریف شده‌اند و تنها قرآن مجید که از این مصیبت اسف‌بار در امان مانده است. پس با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر از فطریات می‌باشد و همه انسان‌ها را شامل می‌گردد و طبق میل فطری، خودش دوست دارد کار نیک انجام دهد و دیگران را به کار نیکی سفارش کند و از بدی‌ها دور سازد همچنان که دوست دارد دیگران را از ارتکاب به گناه و فحشا بازدارد حال با بررسی تطبیقی بین تورات و انجیل و قرآن امر به معروف و نهی از منکر را بررسی خواهیم کرد.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: «امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)»
* بخش اول: مدخل
* بخش دوم: معناي کلمه عهد در تورات و انجیل
فصل دوم: «اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)»
* بخش اول: امر به معروف و نهی از منکر از نظر لغوي
* بخش دوم: اهمیت و نقش امر به معروف و نهی از منکر
فصل سوم: «بررسی تطبیقی اوامر و نواهی اعتقادي در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)»
* بخش اول: مهم‌ترین اوامر اعتقادي که در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)
* بخش دوم: ایمان به پیامبران
* بخش سوم: نواهی اعتقادي در قرآن و عهدین
فصل چهارم: «بررسی تطبیقی اوامر و نواهی اخلاقی در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)»
* بخش اول: اوامر اخلاقی در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)
* بخش دوم: نهی از رذایل اخلاقی در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر و نواهی عبادي در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)»
* بخش اول: اوامر عبادي در قرآن و عهدین (تورات، انجیل)
* بخش دوم: نواهی عبادي در قرآن و عهدین (تورات، انجیل).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط