w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: نشمیل رشیدی
استاد راهنما: نوید نقش‌بندی
استاد مشاور: سالم افسری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1391
مکان دفاع: دانشگاه کردستان

 

چکیده:

 از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تأکید قرار گرفته است تا هم‌زمان با بقاء نسل ا‌نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک‌طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می‌گیرد. در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده‌اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ‌کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق مؤثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می‌دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقها به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می‌شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می‌گردد که شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی‌گردد.

 کلیدواژه‌ها: شهادت، طلاق، رجوع، واجب، مستحب.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات و تبیین مفاهیم»
* معنا و مفهوم احکام
* معنا و مفهوم إشهاد
* تفاوت شهادت با خبر و بینه
* آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن
* دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن
* معنا و مفهوم طلاق
* اقسام طلاق و ارکان آن
* شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی
فصل دوم: «حکم إشهاد در طلاق»
* بررسی محل و دلیل اختلاف فقها در مسئله شهادت بر طلاق
* حکم إشهاد در طلاق و ادله فقها و بررسی ادله
فصل سوم: «بررسی و ترجیح»
* شیوه شرعی طلاق و حکمت حضور شهود
* وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع
نتیجه‌گیری.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط